Connect with us

Order

Untuk pertanyaan item, sila SMS ke {012 213 4144} untuk jawapan segera atau e-mel ke {poppinscarf@gmail.com}. Nyatakan Pertanyaan di topik.

Untuk membeli item, e-melkan butir-butir di bawah dan nyatakan Confirm di topik:

  • Nama:
  • Alamat:
  • No. H/p:
  • Item Code:
  • Shipping Method: POS Laju | COD (Seksyen 19, Shah Alam sahaja)
  • Bayaran akan dibuat: Sebaik menerima balasan e-mel dari PoppinScarf | 1 hari | 2 hari
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...